Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola Archimediády

Kategória : G (7.ročník, 2. ročník OG)
Miesto konania : CVČ Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Dátum : 21.05.2014
Počet zúčastnených škôl : 6
Počet súťažiacich : 13
Počet úspešných riešiteľov : 13
Počet bodov za úspešnosť : min 16 bodov
Úspešnosť v %: 100

Vyhodnotenie - tabuľka (DOC)


Mgr.Marta Lőfflerová
predseda poroty OKPridané: 24.06.2014

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk