Kontakt

Centrum voľného času Dúha

Adresa:
Koperníkova 24
920 01 Hlohovec


Tel.: 033/73 420 82
033/73 420 84
0911/288 350

e-mail:duhahc@stonline.sk
web:www.cvcduha.sk

Kontaktná osoba – Mgr. Lucia Kováčová – riaditeľka


© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.