DÚHAFEST 2014

Centrum voľného času „Dúha“,Koperníkova 24, 920 01 HLOHOVEC

organizuje dňa

1. 6. 2014 o 15,00 hod.

v priestoroch KULTÚRNEHO DOMU


VIII. ROČNÍK PREHLIADKY VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT
detí, mládeže a dospelých z Hlohovca a okolia

DÚHAFEST

Pripravovaný program DÚHAFESTU:
• vystúpenie detí, mládeže a členov záujmových útvarov MŠ,ZŠ,SŠ,CVČ,občianských združení a iných neformálnych skupín
• ocenenie talentov, aktivity škôl

Chceme spolu s Vami tvoriť náplň tohoto podujatia a preto očakávame od Vás, že budete spolutvorcami programu. Prezentujte Vašu činnosť speváckymi, tanečnými, folklórnymi, literárno-dramatickými a inými aktivitami, krúžkami, besiedkami, pásmami.

Vaše ponuky, tipy, nápady nám zasielajte do 30.4.2014.

Našim spoločným cieľom bude :
• Prezentácia šikovnosti a zručnosti detí, mládeže a obyvateľov Hlohovca a okolia, ktorí pracujú pod vedením zanietených vedúcich záujmových útvarov.
• Motivovať deti a mládež k zmysluplnému využívaniu voľného času.

Telefonický kontakt : 033/7342084, 7342082, 0911 288350,
e – mail duhahc@stonline.skPridané: 18.03.2014
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.