Náša FB stránka

VYHODNOTENIE obvodného kola Fyzikálnej olympiády kategória F ( 8.ročník)

Miesto konania: CVČ Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Dátum: 14. 03. 2014
Počet zúčastnených škôl: 6
Počet súťažiacich: 12
Počet úspešných riešiteľov: 9
Počet bodov za úspešnosť: riešiteľ je úspešný, ak vyrieši aspoň jednu úlohu úspešne a celkové získa najmenej 15 bodov.
Úspešnosť v %: 75,00

Por. čísloMeno a priezviskoŠkolaMeno, priezvisko vyučujúcehoBody za príkladSpolu
č.1 č.2 č.3 č.4
1. Denisa Michalková Podzámska 35, Hlohovec Mgr. Alena Miškayová 10 10 8 8 36
2. Ladislav Polák ZŠ s MŠ Horné Otrokovce Mgr. Pavel Karas 9 9 8 9 35
3. Matej Karas Gymnázium IK, Hlohovec PaedDr. Valéria Brunčáková 10 9 0 10 29
4.-5. Andrej Jankovič Podzámska 35, Hlohovec Mgr. Alena Miškayová 9 9,5 0 10 28,5
4.-5. Samuel Řeřicha M.R.Štefánika Hlohovec Mgr. Katarína Šaušová 10 8,5 0 10 28,5
6. Ondrej Lopuch M.R.Štefánika Hlohovec Mgr. Katarína Šaušová 5 9 0 10 24
7. Karin Nosková Gymnázium IK Hlohovec PaedDr. Valéria Brunčáková 10 6,5 0 2 18,5
8. Lukáš Šurab Gymnázium IK Hlohovec PaedDr. Valéria Brunčáková 10 3 0 3 16
9. Daniel Šušuk Sv. Jozefa Hlohovec Mgr. Monika Jurišová 7 4 0 4 15
10.-11. Natália Janišová Gymnázium IK Hlohovec PaedDr. Valéria Brunčáková 8 3 0 2 13
10.-11. Boris Pňaček Podzámska 35, Hlohovec Mgr. Alena Miškayová 5 7 0 1 13
12. Simona Cvičelová ZŠ s MŠ Kľačany Mgr. Katarína Morovicsová 7 0 0 0 7


Mená členov hodnotiacej komisie: :
Mgr. Marta Lőfflerová
Mgr. Alena Miškayová
Mgr. Pavel Karas

Mgr. Marta Lőfflerová
predseda poroty OKPridané: 17.03.2014

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk