Náša FB stránka

Výsledková listina obvodného kola Dejepisnej olympiády, 6. ročník, školský rok 2013/2014, kategória D

Okres Hlohovec, 11. 2. 2014, CVČ Dúha Hlohovec
Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Test z vybraného učiva a monotemat. časti (max. 90 b.) Test z regionálnej histórie (max. 10 b.) Test spolu (max. 100 b.) Žiaka/žiačku pripravoval/a
1. Pňaček Boris ZŠ Podzámska 35, Hlohovec 61 6 67 L. Košařová
2. Lopuch Ondrej ZŠ M.R.Štefánika 30, Hlohovec 52 7 59 M. Kapitánová
3. Vlčková Lucia ZŠ s MŠ Horné Otrokovce 137 48 9 57 M. Laták
4. Šimora Daniel ZŠ s MŠ Bojničky 150 44 6 50 Ukropec
5. Miškev Samuel S. ZŠ s MŠ Červeník 45 4 49 D. Sláviková
6. Jankovič Andrej ZŠ Podzámska 35, Hlohovec 37 7 44 L. Košařová
7. Teplanský Alex ZŠ s MŠ Pastuchov 34 6 40 M. Hlavnová
8. Boča Radko ZŠ s MŠ Kľačany 36 3 39 Klimanová
9. Príbela Marcel ZŠ s MŠ Bojničky 150 28 6 34 Ukropec
10. Slížik Filip ZŠ s MŠ Kľačany 25 7 32 Klimanová
11. Řeřicha Samuel ZŠ M.R.Štefánika 30, Hlohovec 21 5 26 M.Kapitánová
12. Podhradská Kristína ZŠ Dolné Zelenice 15 4 19 k. Podhradská


Predseda OK DO: Mgr. Lívia Košařová


Pridané: 17.02.2014

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk