Náša FB stránka

Vyhodnotenie obvodného kola geografickej olympiády 2012/2013 - Kategória F. ( 8.roč.,3. roč. OG)

Dátum : 06.02.2014
Miesto : CVČ Dúha Hlohovec

Por. č. Meno Priezvisko Škola Mon.a teor.č. M.kr. Prakt. časť Spolu bodov
1. Ondrej Lopuch M.R.Štefánika Hc 41 9 21 71
2. Nicol Polakovičová GIK Hc 29 9 28 66
3. Jozef Lacheta Madunice 37 3 20 60
4. Tatiana Oscitá Leopoldov 24 3 21 48
5. Šimon Kičura Podzámska Hc 25 7 15 47
6. Lea Franková Kľačany 21 3 7 31


Maximálny počet bodov: 100

Úspešný riešiteľ olympiády 65 bodov a viac

Prví traja úspešní riešitelia v kategóriách E, F, G, H postupujú do krajského kola.

Mgr. Jana Bukovanová
predseda porotyPridané: 08.02.2014

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk