Náša FB stránka

FLORBAL ZŠ - propozície okresného kola

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA HLOHOVEC
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH


Všeobecné ustanovenia:

Organizátor: Centrum voľného času Dúha Hlohovec, OR SAŠŠ Hlohovec

Spolupráca: ZŠ Koperníkova Hlohovec, Gymnázium I. Kupca Hlohovec

Termín a miesto:
mladší žiaci – 11. 2. 2014 o 10, 00 hod. – ZŠ Koperníkova Hc
Súťažia: ZŠ Koperníkova, ZŠ Podzámska, ZŠ s MŠ Madunice, ZŠ s MŠ Bojničky, ZŠ s MŠ H. Otrokovce

starší žiaci – 13. 2. 2014 o 8, 30 hod. – Gymnázium I. Kupca Hc
Súťažia: GIK, ZŠ Koperníkova, ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ Podzámska, ZŠ s MŠ Bojničky, ZŠ s MŠ H. Otrokovce, ZŠ s MŠ Kľačany

mladšie žiačky – 18. 2. 2014 o 11, 00 hod. – ZŠ Koperníkova
Súťažia: ZŠ Koperníkova, ZŠ s MŠ Madunice

staršie žiačky – 18. 2. 2014 o 11, 30 hod. – ZŠ Koperníkova
Súťažia: ZŠ Koperníkova, ZŠ Podzámska

Kategória: mladší žiaci a žiačky nar. 1. 9. 2000 a ml. starší žiaci a žiačky nar. 1. 9. 1998 a ml.
Družstvo tvorí 12 hráčov /4 hráči v poli + brankár/

Technické ustanovenia:

Pravidlá: Súťaži sa podľa pravidiel florbalu.

Výstroj: Každé družstvo má vlastnú výstroj pre hráčov a dresy. Brankár musí mať prilbu.

Hrací čas: 2 x 8 min.

Systém: V dvoch skupinách, každý s každým.
Finále – prví v skupine hrajú o prvé miesto
- druhí v skupine o tretie miesto

Podmienka účasti: Súpiska pridaná na školskom portáli. Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.

Postup: Víťazné družstvo postupuje na krajské kolo.

Poznámka: Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.

Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 23.01.2014

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk