Náša FB stránka

PROPOZÍCIE okresného kola vo vybíjanej žiačok ZŠ

Okresný úrad Trnava
Centrum voľného času Dúha v Hlohovci


Organizátor: Okresný úrad Trnava, CVČ Dúha Hlohovec

Spolupráca : ZŠ Koperníkova Hc, ZŠ M. R. Štefánika Hc, ZŠ Podzámska Hc

Miesta a termíny:
I. skupina: ZŠ Koperníkova Hc – 4. 2. 2014 o 11, 00 hod.
Súťažia: ZŠ Koperníkova, ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ s MŠ Bojničky
II. skupina: ZŠ M. R. Štefánika Hc – 4. 2. 2014 o 11, 00 hod.
Súťažia: ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ sv. Jozefa, ZŠ s MŠ D. Zelenice
III. skupina: ZŠ Podzámska Hc – 4. 2. 2014 o 11, 00 hod.
Súťažia: ZŠ Podzámska, ZŠ s MŠ Dvorníky, ZŠ s MŠ Kľačany, ZŠ Leopoldov

Kategória: Žiačky nar. 1. 9. 2001 a mladšie Družstvo tvorí 12 hráčok

Hrací systém: Každý s každým

Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel vybíjanej.

Postup: Víťaz skupiny postupuje do finále, ktoré sa uskutoční dňa 6. 2. 2014.

Podmienka:
Súpiska vložená na školskom portáli.
Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.
Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.
Dozor počas súťaže zabezpečujú pedag. zamestnanci zúčastnených škôl.


Ak sa súťaže nezúčastníte, oznámte to vopred!!!

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec


Vybavuje: A. Mišáková


Pridané: 23.01.2014

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk