Náša FB stránka

VOLEJBAL propozície obvodného kola ZŠ

Okresný úrad Trnava
Centrum voľného času Dúha Hlohovec


Všeobecné ustanovenia :

Organizátor: Okresný úrad Trnava, CVČ Dúha Hlohovec
Spolupráca: ZŠ Koperníkova Hlohovec
Termín a miesto:
DIEVČATÁ:
14. 1. 2014 o 10, 00 hod. – ZŠ Koperníkova Hlohovec
Súťažia: ZŠ Koperníkova, ZŠ Podzámska, ZŠ s MŠ Trakovice, Leopoldov, ZŠ s MŠ Kľačany

CHLAPCI:
21. 1. 2014 o 10, 00 hod. – ZŠ Koperníkova Hlohovec
Súťažia: ZŠ Koperníkova, ZŠ Podzámska, ZŠ s MŠ Madunice, ZŠ Leopoldov

Kategória: Žiaci a žiačky nar. 1. 1. 1998 a ml.

Technické ustanovenia :

Systém: Každý s každým – chlapci
V dvoch skupinách + finále - dievčatá
Hrá sa na dva vyhraté sety.
Postup: Víťazné družstvo chlapcov a dievčat postupuje na krajské kolo.
Podmienky: Súpiska potvrdená riaditeľom školy.
Družstvo tvorí 10 hráčov.
Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.
Upozornenie: Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.
Dozor zabezpečujú pedagogickí zamestnanci zúčastnených škôl.

AK SA SÚŤAŽE NEZÚČASTNÍTE, OZNÁMTE TO VOPRED !

Vybavuje: A. Mišáková
033/73 420 84

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 06.12.2013

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk