Náša FB stránka

VOLEJBAL SŠ propozície obvodného kola

OKRESNÝ ÚRAD V TRNAVE
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA V HLOHOVCI


Všeobecné ustanovenia:

Organizátor : Okresný úrad v Trnave, Centrum voľného času Dúha Hlohovec
Spolupráca : GIK Hc, SOŠT Hc
Termín :
7. 11. 2013 – študentky – Gymnázium Hc
14. 11. 2013 – študenti – SOŠT Hc
Hodina :
9, 00 hod. – študentky
8, 30 hod. – študenti
Miesto : SOŠT Hlohovec
Kategória : Študenti a študentky nar. 1. 9. 1994 a ml.
Štartujú :
Študentky - SOŠ, OA, Gymnázium
Študenti– OA, SOŠ, SOŠT, Gymnázium
Systém : Každý s každým. Hrá sa na 2 vyhraté sety. Hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu.

Technické ustanovenia:

Podmienka : Družstvo súťaží na základe súpisky, vpísanej na školskom portáli.
Družstvo tvorí 10 hráčov.
Postup : Víťaz postupuje na Župnú olympiádu.
Výstroj : Športová obuv, dresy a lopta.
Rôzne : Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže. Súťažiaci musia mať so sebou kartičku poistenca.

Vedúcich družstiev prosíme o spoluprácu pri rozhodovaní jednotlivých zápasov.

Vybavuje: A. Mišáková

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ „Dúha“Pridané: 05.11.2013

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk