Náša FB stránka

STOLNÝ TENIS propozície obvodného kola – základné školy

OKRESNÝ ÚRAD V TRNAVE
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA V HLOHOVCI


Organizátor: Okresný úrad v Trnave, Centrum voľného času Dúha Hlohovec
Termín a miesto:
12. 11. 2013 o 11, 00 hod. – ZŠ Koperníkova ul. - žiačky
Súťažia: ZŠ A. Felcána , ZŠ Podzámska ul., ZŠ sv. Jozefa, ZŠ s MŠ Bojničky, ZŠ s MŠ Trakovice

19. 11. 2013 o 11, 00 hod. - žiaci
Súťažia: ZŠ A. Felcána , ZŠ Podzámska ul., ZŠ s MŠ Bojničky, ZŠ sv. Jozefa, ZŠ Leopoldov, ZŠ s MŠ Trakovice

Kategória: žiaci a žiačky nar. 1. 9. 1998 a mladší

Systém: Každý s každým. Hrá sa do štvrtého vyhratého bodu.
A – Y štvorhra A – X
B – X C – Y
C – Z B - Z

Postup: Víťazné družstvo chlapcov a dievčat postupuje na krajské kolo.

Podmienka: Družstvá súťažia na základe súpisky na školskom portáli. Družstvo je 4- členné /3 + 1 náhradník/. Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.

Vybavuje: A. Mišáková

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ DúhaPridané: 05.11.2013

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk