ZOZNAM POZVANÝCH do obvodného kola súťaže Slávik Slovenska 2013

Pozvánka na obvodné kolo súaťže Slávik Slovenska

OKRES: HLOHOVEC
Miesto konania súťaže : ZUŠ, Hlohovec, Pribinova 5
Dátum : 14.5.2013
Názov súťaže : Slávik Slovenska 2013

Kategória : I. (1.-3. roč. ZŠ, ZUŠ )
P.č. Meno a priezvisko súťažiaceho žiaka Názov ZŠ
1. Nina Oborová Leopoldov
2. David Masár Trakovice
3. Sara Obertová Hc, sv. Jozefa
4. Diana Backárová Dolné Zelenice
5. Denisa Poláková Hc, Podzámska
6. Tamara Hertelová Horné Otrokovce
7. Barbara Blštáková Horné Otrokovce
8. Ľuboš Hubinák ZUŠ Hc


Kategória : II. (4.-6. roč. ZŠ, 1.-2.roč. OG, ZUŠ )
P.č. Meno a priezvisko súťažiaceho žiaka Názov ZŠ
1. Lea Dimitrovová Červeník
2. Naďa Repková Leopoldov
3. Aneta Bučkováv Trakovice
4. Klára Bullová Hc, sv. Jozefa
5. Katarína Mišovičová Dolné Zelenice
6. Viktória Špaleková Hc, Podzámska
7. Barbora Poláková Horné Otrokovce
8. Viktória Borisová ZUŠ Hc


Kategória : III. ( 7.-9. roč. ZŠ, 3.-4.roč. OG, ZUŠ )
P.č. Meno a priezvisko súťažiaceho žiaka Názov ZŠ
1. Patrícia Kovarská Červeník
2. Emma Mirza Leopoldov
3. Bernadeta Durdyová Trakovice
4. Veronika Špačková Hc, sv. Jozefa
5. Jakub Skurčák Dolné Zelenice
6. Alexandra Petrovičová Hc, Podzámska
7. Lucia Jurčacková Horné Otrokovce
8. Ladislav Polák Horné Otrokovce
9. Denisa Baleková ZUŠ Hlohovec

Pridané: 03.05.2013