Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola súťaže Slávik Slovenska 2024

Centrum voľného času „DÚHA“, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Dňa 14.05.2024 sa v koncertnej sieni ZUŠ v Hlohovci konalo okresné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska 2024“, na ktorom sa zúčastnilo 14 žiakov z 9 základných škôl v okrese Hlohovec .

Porota pracovala v zložení : PaedDr. Oľga Pappová, PhD. predseda
Mgr. Martina Baračková člen
Mgr. Gabriela Tokarčíková člen

UMIESTNENIE:

I. kategória : ( 1.-3.roč.)
1. Jasmin KLINČEKOVÁ ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Dorota KOLLÁRIKOVÁ ZŠ Podzámska Hlohovec
3. Elinor ŠTEFÁKOVÁ ZŠ Leopoldov


II. kategória : ( 4.-6.roč.)
1. Tatiana TUMOVÁ ZŠ s MŠ Červeník
2. Dominika KUBIŠOVÁ ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
3. Hanka ŠOŠOVIČKOVÁ ZŠ s MŠ H. Otrokovce


III. kategória : ( 7.-9. roč.)
1. Klára VEĽKÁ ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
2. Sofia ROLINCOVÁ ZŠ s MŠ Pastuchov
3. Viktória VAVROVÁ ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
3. Dorota ILAVSKÁ ZŠ s MŠ Červeník


Krajské kolo Slávika Slovenska 2024 bude 30.mája 2024 od 8,00 hod. v  CVČ Kalokagatia Trnava, V Jame 3 . Do krajského kola postupujú: Jasmin Klinčeková, Tatiana Tumová a Klára Veľká. .
Pozvánky do krajského kola súťaže boli víťazom odovzdané na okresnom kole.
Centrum voľného času „DÚHA“ v Hlohovci ďakuje všetkým súťažiacim za hodnotný výkon v interpretácii slovenskej ľudovej piesne, vyučujúcim za kvalitnú prípravu žiakov. Poďakovanie patrí aj členom poroty, korepetítorom a pracovníkom ZUŠ v Hlohovci za spoluprácu a poskytnutie priestorov.

V Hlohovci 15.05.2024

Mgr. Lenka Bejdáková
CVČ Dúha

Pridané: 21.05.2024

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk