Náša FB stránka

Pytagoriáda, kategória P7, okresné kolo 2023/2024

Súťaž, kategória, kolo: Pytagoriáda, kategória P7, okresné kolo (11)
Kraj: Trnavský kraj
Okres: Hlohovec

Spolu Príklady Čas
1. Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec Jana Šuchová 16 12 4 úspešný riešiteľ čaká na verdikt
2.-6. Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec Tomáš Madara 9 9 0 Riešiteľ nepostupuje
2.-6. Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec Laura Lúdiková 9 9 0 Riešiteľ nepostupuje
2.-6. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec Katarína Sučanská 9 9 0 Riešiteľ nepostupuje
2.-6. Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník Nina Vavrová 9 9 0 Riešiteľ nepostupuje
2.-6. Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov Marianna Smerigová 9 9 0 Riešiteľ nepostupuje
7.-8. Základná škola, Bojničky 150 Jakub Kosík 7 7 0 Riešiteľ nepostupuje
7.-8. Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník Marek Henčel 7 7 0 Riešiteľ nepostupuje
9. Základná škola, Bojničky 150 Hanka Šišková 5 5 0 Riešiteľ nepostupuje
10. Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec Nelly Gabrišová 4 4 0 Riešiteľ nepostupuje
11. Základná škola Vilka Šuleka, Hlohovec, m. č. Šulekovo Michaela Muráriková 3 3 0 Riešiteľ nepostupuje
Okres: Hlohovec 50,3% 2,42%

Pridané: 24.04.2024

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk