Náša FB stránka

Vyhodnotenie okresného kola súťaže Hollého pamätník 2024

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, Hlohovec


Hollého pamätník je súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, aj recitačných kolektívov, ktorá je už 70. rok súčasťou Hviezdoslavovho Kubína.
Centrum voľného času DÚHA v Hlohovci v dňoch 26.03. a 27.04. 2024 zorganizovalo okresné kolo tejto tradičnej recitačnej súťaže. Do súťaže sa zapojilo 86 žiakov ZŠ okresu Hlohovec a Gymnázia I. Kupca Hlohovec.
Porota hodnotila v zložení: PhDr. Zuzana Kamenčíková, Helena Pekarovičová, Mgr. Andrea Kleimanová, Mgr. Tomáš Kramár. Víťaz z každej kategórie postúpil do krajského kola, ktoré sa koná v Trnave 30. 04. - 03. 05. 2024.

Výsledky súťaže:

POÉZIA

I. kategória 2.-4. ročník ZŠ
1. Saskia Repčíková   ZŠ s MŠ Kľačany
2. Barbora Lackovičová ZŠ s MŠ Trakovice
3. Samuel Beňo ZŠ s MŠ Horné Otrokovce


II. kategória 5.-6. ročník ZŠ, 1. roč. príma– osemroč. Gym.
1. Dominika Poláková ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Viktória Kalužová ZŠ s MŠ Kľačany
2. Teo Ondruška ZŠ s MŠ Červeník
3. Ema Komosná ZŠ Podzámska Hlohovec


III. kategória 7-9. ročník ZŠ, prísluš. roč.8-roč. Gym.
1. Klára Žovincová ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Nikola Pauková ZŠ s MŠ Kľačany
3. Katarína Sučanská Gymnázium I. Kupca Hlohovec


PRÓZA

I. kategória 2.-4. ročník ZŠ
1. Simona Labošová ZŠ s MŠ Kľačany
2. Nina Karabinošová ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec
3. Marko Gabriel Yacoub ZŠ s MŠ Červeník


II. kategória 5.-6. ročník ZŠ, 1. roč – príma 8-roč. Gym.
1. Ivana Pauková ZŠ s MŠ Kľačany
2. Dominika Kubišová ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Stela Matilda Ščasná ZŠ V. Šuleka Šulekovo
3. Tamara Vlnková ZŠ M.R.štefánika Hlohovec


III. kategória 7.-9. ročník ZŠ, prísluš. roč. 8-roč.Gym.
1.Matej Ulianko ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Jakub Karabinoš ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec - s postupom
3. Hana Ostrovská ZŠ s MŠ Kľačany
3. Lucia Gajarská ZŠ Podzámska Hlohovec


RECITAČNÝ KOLEKTÍV

1. kategória – deti do 15 rokov

1. miesto : ZUŠ Hlohovec - Deti Thálie
/ Natália Bajzíková, Katarína Sučanská, Matej Ulianko, Aneta Bakošová, Lukáš Droščák, Denis Rus/

1. miesto: ZŠ sv. Jozefa Hlohovec – DDS Ľalia
/ Nela Drimajová, Matej Ulianko, Terézia Jurčacková Katarína Blesáková, Katarína Blesáková, Klára Žovincová/

2.kategória – deti a mládež nad 15 rokov

1. miesto : ZUŠ Hlohovec - Tháliovci - bez postupu
/ Nina Rybaničová, Melany Kyjaková, Filip Adámik/


Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec

Pridané: 04.04.2024

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk