Náša FB stránka

Zimné premeny prírody

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec

vyhlasuje pre deti MŠ a ŠKD

Podmienky súťaže:
• pri tvorbe je možné využiť fantáziu, farebný papier, zbytkový materiál, textil
• práce môžu byť priestorové aj plošné
• výrobky a práce treba priniesť do 20.12.2023 do 18,00 hod. do CVČ Dúha Hlohovec
• autori najkrajších prác budú odmenení!

Zapojte sa do našej súťaže!

Zároveň Vás pozývame
na VÝSTAVU VAŠICH PRÁC, ktorá bude v dňoch
od 15. 01.- 23.02. 2024 v CVČ Dúha
v čase od 8,00 – 18,00 hod.
Vystavené práce si vyzdvihnite od 26. 02. do 01.03. 2024.
Nevyzdvihnuté práce budú zlikvidované.

Ďakujeme za pochopenie.
Pridané: 04.12.2023

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk