Náša FB stránka

Záujmové útvary pre MŠ v školskom roku 2023/2024

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
ponúka
v školskom roku 2023/2024 tieto záujmové útvary

pre MATERSKÉ ŠKOLY

• anglický jazyk pre predškolákov ( v priestoroch Vašej MŠ)

Krúžok bude prebiehať 1 x týždenne.
Záujmový útvar začne prvý októbrový týždeň.

Poplatok – 7 € / mesiac /

I. platba sa uhrádza za mesiace október, november, december 2023
II. platba sa uhrádza za mesiace január – jún 2024

Informácie o platbe za krúžok / číslo účtu / dostanete na prvej hodine.

• Informácie dostanete na tel. číslach :033/ 73 420 84, 73 420 82, 0911/ 288 350
• Mail: duhahc@cvcduha.sk ,web: www.cvcduha.sk,
• fb: Centrum voľného času DÚHA
• Prihlášku nájdete na webovej stránke CVČ
Pridané: 06.09.2023

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk