Náša FB stránka

LETO S DÚHOU 2023

SVOJE DIEŤA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ MAXIMÁLNE NA 3 PRÍMESTKÉ TÁBORY + POBYTOVÝ TÁBOR

TERMÍNY :
3. 7. 2023 - 7. 7. 2023 - prímestský tábor - OBSADENÉ
9.7. 2023 - 15. 7. 2023 - pobytový tábor – Hotel František Lazy pod Makytou
17. 7. 2023 - 21. 7. 2023 - prímestský tábor - OBSADENÉ
24. 7. 2023 - 28. 7. 2023 - prímestský tábor - OBSADENÉ
31. 7. 2023 - 4. 8. 2023 - prímestský tábor - OBSADENÉ
7. 8. 2023 - 11. 8. 2023 - prímestský tábor - OBSADENÉ
14. 8. 2023 - 18. 8. 2023 - prímestský tábor - OBSADENÉ
21. 8. 2023 - 25. 8. 2023 - prímestský tábor - OBSADENÉ

Pre deti sme pripravili atraktívny program :
návštevy kúpalísk, vychádzky do prírody, výlety, návštevy hradov a zámkov, športové súťaže, športové a vedomostné hry, rôzne súťaže, tvorivé dielne, exkurzie...

Cena prímestských táborov – 3.7-7.7.2023
50 € / pre deti s trvalým pobytom v HC /
60 € / pre deti z iných obcí /

ostatné termíny
60 € / pre deti s trvalým pobytom v HC/
70 € / pre deti z iných obcí /

Cena pobytového tábora –
240 € / pre deti s trvalým pobytom v HC /
260 € / pre deti z iných obcí /

Režim prímestského tábora :
7.30 - 8.00 príchod do CVČ, 8.00 - 15.00 aktivity podľa plánu, 15.00 - 15.30 odchod detí domov.
Cena tábora zahŕňa: poistenie, obedy, pitný režim, vstupenky, dopravu, spotrebný materiál, odmeny...


Prihláška na prímestský tábor (doc)
Súhlas dotknutej osoby (doc)Prihlášku prineste osobne, prihláška zaslaná e-mailom, alebo nahlásená telefonicky nebude akceptovaná.
Prihláška bude záväzne zaevidovaná po uhradení plnej výšky poplatku na účet do 5 dní od podania prihlášky.


Číslo účtu : SK37 0200 0000 001668118951 VARIABILNÝ SYMBOL - 150

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a termín tábora.
Uzávierka prihlášok je 31. 5. 2023

Bližšie informácie ako aj prihlášku získate v CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
alebo na www.cvcduha.sk, e-mail: duhahc@cvcduha.sk
Tel. kontakty : 73 420 84, 73 420 82, 0911 288 350Pridané: 29.03.2023

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk