Náša FB stránka

Šaliansky Maťko - vyhodnotenie okresného kola súťaže

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova ul. Hlohovec


Dňa 27.januára 2023 sa v Centre voľného času DÚHA v Hlohovci, konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Do súťaže sa zapojilo 22 žiakov z 11 ZŠ okresu Hlohovec.

Výsledky súťaže:

I. kategória (2.-3. ročník)
1. Oliver Rýdzi ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Vivian Pátek ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec
3. Marko Gabriel Yacoub ZŠ s MŠ Červeník


II. kategória (4.-5. ročník)
1. Dominika Poláková ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Lucia Veľká ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
3. Stela M.Ščasná ZŠ Šulekovo


III. kategória (6.-7. ročník)
1. Hana Ostrovská ZŠ s MŠ Kľačany
2. Paulína Beňová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
3. Natália Bajzíková ZŠ Leopoldov


Všetkým zúčastneným žiakom okresného kola srdečne blahoželáme, postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov pri reprezentácii nášho okresu. Poďakovanie patrí porote, pedagógom, ktorých žiaci sa okresného kola súťaže zúčastnili. Víťazi boli ocenení diplomom a darčekovou poukážkou.PaedDr. Zuzana Kamenčíková
predseda poroty OK
Pridané: 31.01.2023

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk