Náša FB stránka

Vyhodnotenie okresnej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ - Aranžovanie adventných vencov a vianočných svietnikov 2022

Centrum voľného času Dúha Hlohovec,
Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Dňa 01. decembra 2022 sa uskutočnila okresná súťaž pre ZŠ a SŠ v aranžovaní adventných vencov a vianočných svietnikov v priestoroch ZŠ na Koperníkovej ulici v Hlohovci. Do súťaže sa zapojili 4 základné školy a 3 stredné školy.

Súťažné práce hodnotila porota v zložení:
Radka Hrabovská
Bibiana Moravčíková
Lucia Kováčová

Základné školy:
1. miesto: ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
1. miesto: ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec
2. miesto: ZŠ Leopoldov
3. miesto: ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec

Stredné školy:
1. miesto: ŠUP Hlohovec
2. miesto: Gymnázium IK Hlohovec
2. miesto: SOŠch Hlohovec

Víťazné družstvá dostali diplomy a vecné ceny. CVČ ďakuje zúčastneným školám za aktívny prístup k súťaži. Poďakovanie patrí aj pedagógom za prípravu súťažiacich a porote za vyhodnotenie.

Zo zhotovených prác je nainštalovaná výstava na ktorú Vás srdečne pozývame. Výstava bude otvorená denne od 8,00 do 18,00 hod. v dňoch od 1.12. do 20.12. 2022.

Prosíme súťažiacich, aby si prišli prevziať svoje práce po ukončení výstavy po vianočných prázdninách, nevyzdvihnuté práce budeme nútení zlikvidovať. Ďakujeme za pochopenie.


Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec

Pridané: 01.12.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk