Náša FB stránka

Vyhodnotenie okresnej súťaže pre žiakov ZŠ - Zdobenie vianočných medovníkov 2022

Centrum voľného času Dúha Hlohovec,
Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Dňa 30.novembra 2022 sa uskutočnila okresná súťaž pre ZŠ - Zdobenie vianočných medovníkov v priestoroch CVČ Dúha v Hlohovci. Do súťaže sa zapojilo 8 základných škôl v okrese Hlohovec a súťažiacich detí bolo 16 z 8 škôl. Súťažné práce hodnotila porota, ktorá sa rozhodla oceniť súťažiacich .

1. miesto: ZŠ s MŠ Pastuchov

2. miesto: ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec
2. miesto: Gymnázium I. Kupca Hlohovec
2. miesto: ZŠ s MŠ Dvorníky

3. miesto: ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
3. miesto: ZŠ Podzámska Hlohovec
3. miesto: ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec
3. miesto: ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec


Súťažiaci obdržali diplomy a vecné ceny. CVČ ďakuje zúčastneným školám za aktívny prístup k súťaži. Poďakovanie patrí aj pedagógom za prípravu súťažiacich a porote za vyhodnotenie.

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec

Pridané: 30.11.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk