Náša FB stránka

OLYMPIÁDY a SÚŤAŽE - školský rok 2022/ 2023

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
e-mail: duhahc@cvcduha.sk, web: www.cvcduha.sk
tel. čísla: 033/7342084, 0911288350PRIHLÁŠKA do okresného kola predmetových olympiád, literárnych a výtvarných súťaží v školskom roku 2022/2023 (DOC)Názov súťaže: Kategória: Okresné kolo: Zodpovedný organizátor: Prihlášky zaslať
do CVČ Hc do :
Olympiáda v Sj C 10.11.2022 Mgr. M. Ondrišová 27.10.2022
Technická ol. 24.11.2022 J. Rybárová 14.11.2022
Ol. v Nj - ZŠ
1A,1B
2A, 2B, ...
18.01.2023
18.01.2023
OK sa bude konať v Trnave
Ol. v Aj - ZŠ
1A, 1B
2A,2B,2D...
19.01.2023
19.01.2023
Mgr. M. Ondrišová
Mgr. L.Bejdáková
10.01.2023
10.01.2023
Matematická ol. Z5,Z9 25.01.2023 Mgr. L. Bejdáková 16.01.2023
Dejepisná ol. C,D,E,F 08.02.2023 Mgr. M. Ondrišová 31.01.2023
Biologická ol. C 14.02.2023 J. Rybárová 06.02.2023
Fyzikálna ol. E,F 15.03.2023 Mgr. M. Ondrišová 06.03.2023
Pytagoriáda P3,P4.P5 20.03.2023 Mgr. L. Bejdáková 10.03.2023
Pytagoriáda P6,P7,P8 21.03.2023 Mgr. L. Bejdáková 10.03.2023
Chemická ol. D 30.03.2023 J. Rybárová 20.03.2023
Geografická ol. E,F,G, 31.03.2023 Mgr. M. Ondrišová 23.03.2023
Dejepisná ol.KK C,D,E,A,B 03.04.2023 Mgr. M. Ondrišová 22.03.2023
Matematická ol. Z6,Z7,Z8 12.04.2023 Mgr. L. Bejdáková 28.03.2023
Biologická ol. E 13.04.2023 J. Rybárová 03.03.2023
Biologická ol. D 20.04.2023 J. Rybárová 12.04.2023
Archimediáda G 26.05.2023 Mgr. M. Ondrišová 16.05.2023
Šal. Maťko vš. kat. január2023 J. Rybárová podľa propozícií
Putujeme za ľud.piesňou vš.kat. apríl 2023 Mgr. M. Ondrišová
Mgr. L. Bejdáková
podľa propozícií
Hollého pamätník ZŠ - I.kat.
+II.próza
apríl 2023 J.Rybárová podľa propozícií
Hollého pamätník ZŠ III.kat.
+ II.poézia
apríl 2023 J. Rybárová podľa propozícií
Na bicykli bezpečne vš.kat. máj 2023 J. Rybárová podľa propozícií
Sláv. Slovenska vš. kat. máj 2023 Mgr. L. Bejdáková podľa propozícií

Pridané: 21.09.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk