Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola Archimediády 2021/2022

Kategória : G (7.ročník, 2. ročník OG)
Miesto konania : CVČ Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Dátum : 20.05.2022
Počet zúčastnených škôl : 2
Počet súťažiacich : 6
Počet úspešných riešiteľov : 5
Počet bodov za úspešnosť : 13 a viac
Úspešnosť v %: 83,33


Poradie Meno a priezviskoŠkolaMeno, priezvisko vyučujúceho Body za príkladSpolu
č.1č.2č.3
1. Samuel Šajtlava ZŠ Podzámska Hc Mgr. A. Miškayová 12 9 8 29
2. Andrej Moskal ZŠ Podzámska Hc Mgr. A. Miškayová 12 5,5 5 22,5
3. Barbora Urcikánová ZŠ Podzámska Hc Mgr. A. Miškayová 8 7 7 22
4. Daniel Minarovský Gymnázium IK Hc Mgr. Ľ. Krajčová 12 1 6 19
5. Šimon Görög Gymnázium IK Hc Mgr. Ľ. Krajčová 10 0 3 13
6. Maximilián Róbert Levčík Gymnázium IK HcMgr. Ľ. Krajčová 6 2 3 11


Nezúčastnil sa: -

Mená členov hodnotiacej komisie:
Mgr. Alena Miškayová
Mgr. Ivana Fáziková

Mgr. Alena Miškayová
predseda poroty OK

Pridané: 23.05.2022

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk