Náša FB stránka

OLYMPIÁDY a SÚŤAŽE - školský rok 2020/ 2021

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
e-mail: duhahc@cvcduha.sk, web: www.cvcduha.sk
tel. čísla: 033/7342084, 0911288350


Názov súťaže: Kategória: Okresné kolo: Zodpovedný organizátor: Prihlášky zaslať
do CVČ Hc do :
Matematická ol. Z5,Z9 27.01.2021 Mgr. L. Bejdáková 18.01.2021
Matematická ol. Z6,Z7,Z8 31.03.2021 Mgr. L. Bejdáková 19.03.2021
Fyzikálna ol. E,F 17.03.2021 Mgr. M. Ondrišová 08.03.2021
Archimediáda G 21.05.2021 Mgr. M. Ondrišová 11.05.2021
Chemická ol. D 12.03.2021 J. Rybárová 02.03.2021
Biologická ol. C 08.02.2021 J. Rybárová 27.01.2021
Biologická ol. D 20.04.2021 J. Rybárová 09.04.2021
Biologická ol. E 08.04.2021 J. Rybárová 26.03.2021
Pytagoriáda P3,P4.P5 13.04.2021 Mgr. L. Bejdáková 26.03.2021
Pytagoriáda P6,P7,P8 14.04.2021 Mgr. L. Bejdáková 26.03.2021
Ol. v Aj - ZŠ
1A, 1B
2A,2B,2D...
13.01.2021
13.01.2021
Mgr. M. Ondrišová
Mgr. L.Bejdáková
14.12.2020
14.12.2020
Ol. v Nj - ZŠ
1A,1B20.01.2021
20.01.2021
OK sa bude konať v Trnave
Geografická ol. E,F,G, 05.02.2021 Mgr. M. Ondrišová 22.01.2021
Sláv. Slov. 2021 vš. kat. máj 2021 Mgr. L. Bejdáková 03.05.2021
Technická ol. 26.11.2020 J. Rybárová 13.11.2020
Olympiáda v Sj C 27.11.2020 Mgr. M. Ondrišová 13.11.2020
Dejepisná ol. C,D,E,F 11.02.2021 Mgr. M. Ondrišová 28.01.2021
Dejepisná ol.KK C,D,E,A,B 22.03.2021 Mgr. M. Ondrišová 08.03.2021
Šal. Maťko vš. kat. 22.01.2021 J. Rybárová 11.01.2021
Na bicykli bezpečne máj 2021 J. Rybárová apríl 2021
Rozprávkové vretienko marec 2021 J. Rybárová podľa propozícií
Hollého pamätník ZŠ - I.kat.
+II.próza
apríl 2021 J.Rybárová podľa propozícií
Hollého pamätník ZŠ III.kat.
+ II.poézia
apríl 2021 J. Rybárová podľa propozícií
Putujeme za ľud.piesňou 26.03 2021 Mgr. M. OndrišováMgr. L. Bejdáková podľa propozícií


Pozvánky na súťaže sledujte na:
www.minv.sk/?pozvokhc_ksutt
Organizačné pokyny: TU
Pridané: 15.11.2020

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk