Náša FB stránka

ŽIVOT s RÚŠKOM


Chceme len upozorniť,že aj napriek situácii, ktorá nastala, stále platí , že daná súťaž prebieha.
Zmena nastala len v čase, kedy je treba práce priniesť.

Práce treba priniesť do 26.10. 2020 a to: každý pracovný deň v čase od 8,00-15,00h.Centrum voľného času DÚHA,
Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec

výtvarna súťaž pre deti ZŠ na tému

Kategorie:
  • 1. - 2. ročník ZŠ
  • 3. - 4. ročník ZŠ
  • 5. - 7. ročník ZŠ
  • 8. - 9. ročník ZŠ


Podmienky súťaže:


Zapojte sa do našej súťaže!

VAŠE PRÁCE budú aj s vyhodnotením zverejnené na našej webovej stránke a fb:Centrum voľného času DÚHA

Výtvarné práce a ceny pre odmenených jednotlivcov si vyzdvihnite od 23. 11. do 30.11. 2020.
Nevyzdvihnuté práce budú zlikvidované.
Ďakujeme za pochopenie.Pridané: 01.10.2020

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk