Náša FB stránka

Záujmové útvary pre MATERSKÉ ŠKOLY v školskom roku 2020/2021

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, HlohovecKrúžok bude prebiehať 1 x týždenne.

Poplatok – 6 € / mesiac /

I. platba sa uhrádza za mesiace október, november, december 2020
II. platba sa uhrádza za mesiace január – jún 2021
Informácie o platbe za krúžok / číslo účtu / dostanete na prvej hodine.

• Informácie dostanete na tel. číslach : 033/ 73 420 84, 73 420 82, 0911/ 288 350
• Mail: duhahc@stonline.sk ,web: www.cvcduha.sk,
• fb: Centrum voľného času DÚHA
• Prihlášku nájdete na webovej stránke CVČ

Žiadosť o prijatie / Prihláška pre MŠ (doc)

Súhlas so spracovaním osobných údajov (doc)


Pridané: 03.09.2020

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk