Náša FB stránka

Šaliansky Maťko 2020 - vyhodnotenie okresného kola súťaže

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova ul. Hlohovec


Dňa 23.januára 2020 sa v Centre voľného času DÚHA v Hlohovci konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Do súťaže sa zapojilo 32 žiakov z 14 ZŠ okresu Hlohovec.

Výsledky súťaže:

I. kategória (2.-3. ročník)
1. Matej Ulianko ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Simona Balogová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
3. Dorota Ilavská ZŠ s MŠ Červeník


II. kategória (4.-5. ročník)
1. Terézia Jurčacková ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Viktória Machová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
3. Jakub Karabinoš ZŠ s MŠ Koperníkova Hc


III. kategória (6.-7. ročník)
1. Daniel Ostrovský ZŠ s MŠ Kľačany
2. Vanesa Pavlíková ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
3. Lýdia Šándorová ZŠ Leopoldov


Všetkým zúčastneným žiakom okresného kola srdečne blahoželáme, postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov pri reprezentácii nášho okresu. Poďakovanie patrí porote, pedagógom, ktorých žiaci sa okresného kola súťaže zúčastnili. Víťazi boli ocenení diplomom a darčekovou poukážkou.

PaedDr. Zuzana Kamenčíková
predseda poroty OK
Pridané: 28.01.2020

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk