Náša FB stránka

Putujeme za ľudovou piesňou 2020 - Propozície

Trnavské osvetové stredisko a
Centrá voľného času v regióne Trnava, Hlohovec a Piešťany
organizujú súťažnú prehliadku ľudovej piesne


Organizátori:
Centrá voľného času v regióne Trnava, Hlohovec a Piešťany
Trnavské osvetové stredisko

Termín:
27.03.2020 o 8,30 hod.
prezentácia od 8,00 hod.

Miesto: ZUŠ Hlohovec

Cieľ súťaže:
Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

Podmienky súťaže
  1. Súťaže sa môžu zúčastniť deti do 16 rokov zo ZŠ (výnimkou je hráč na kontrabase, husľovej alebo violovej kontre v kategórii ľudové hudby, ktorý môže mať v roku konania celoštátneho kola súťaže maximálne 18 rokov.)
  2. Súťažiaci si pripravia počet ľudových piesní tak aby vyhoveli časovému limitu a podľa vlastného výberu.
  3. Obsah piesní musí byť primeraný veku interpreta. Odporúča sa spievať pieseň regiónu a piesne aj tematicky vybrať
  4. Piesne musia byť interpretované spamäti
  5. Texty musia byť pôvodné, prednesené v príslušnom dialekte
  6. Súťažiaci môžu spievať s hudobným sprievodom jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku
  7. V kategórii VII. súťažia hráči na hudobné nástroje, ktoré sú súčasťou inštrumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska. Pripustené sú všetky hudobné nástroje, s podmienkou, že hráč bude účinkovať sám, bez akéhokoľvek hudobného sprievodu. Súčasný spev je možný, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav. *)

Súťažné kategórie
V párnom roku konania súťaže t.j. rok 2020, budú do súťaže zaradené aj kategórie VI. – spevácke skupiny, VII. – inštrumentalisti a VIII. – ľudová hudba.
Pre sólistov spevákov a spevácke skupiny v okresnom kole je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby bez vekového ohraničenia, tak tomu bude aj v ďalších stupňoch súťaže.

*Upozorňujeme, že zobcová a priečna flauta nepatria do inštumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska.

Z okresného kola postupujú do regionálneho kola iba súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v každej vekovej kategórií.
Súťažné interpretácie bude hodnotiť odborná porota menovaná organizátormi. Pri hodnotení bude klásť dôraz na:
- repertoár, výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačných možností
- dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov vybraného lokálneho hudobného štýlu
- spracovanie hudobného materiálu
- technickú a interpretačnú úroveň súťažiacich
- celkový umelecký dojem

Prihlasovanie do regionálneho kola bude prebiehať cez prihlasovací systém na stránke Národného osvetového centra http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanovahabovka/ , v časti „Chcem sa prihlásiť“.

Regionálna súťaž Detský festival ľudovej hudby sa uskutoční 16.04. 2020 v KD Križovany nad Dudváhom.

Prihláška do okresného kola súťaže Putujeme za ľudovou piesňou (PDF)
Pridané: 26.01.2020

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk