Náša FB stránka

Aranžovanie adventných vencov a vianočných svietnikov - PROPOZÍCIE pre žiakov ZŠ a SŠ

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24 Hlohovec


Organizátor: Centrum voľného času Dúha Hlohovec

Termín: 02.december 2019 /pondelok/ o 9,30 hod.

Prezentácia: od 9,00 hod. v CVČ Dúha Hlohovec

Miesto: spoločenská miestnosť na ZŠ s MŠ Koperníkova ul. Hlohovec

Téma: INŠPIRÁCIA VIANOČNOU ROZPRÁVKOU

Podmienky súťaže:
- súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ a študenti SŠ / budú hodnotení spolu/
- za školu súťaží jedno 3- členné družstvo
- každé družstvo vytvorí jeden adventný veniec a jeden vianočný svietnik
- materiál si každé družstvo prinesie so sebou
- prosíme o minimálnu pomoc pri práci družstva zo strany učiteľa

Zároveň Vás pozývame na výstavu Vašich prác, ktorá bude v dňoch od 2. 12.–13. 12. 2019 v čase od 8,00 do 18,00 hod.

Priniesť prezuvky!

Prosíme vás, aby ste si v termíne od 16.12. do 19.12. 2019 prišli zobrať svoje vystavené práce. V prípade nevyzdvihnutia budú práce zlikvidované.
Ďakujeme za pochopenie.


Prihláška do okresného kola súťaže v aranžovaní adventných vencov a vianočných svietnikov (doc)

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec

Pridané: 29.10.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk