Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola súťaže Slávik Slovenska 2019

Centrum voľného času „DÚHA“, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Dňa 10.mája 2019 organizovalo CVČ Dúha v Hlohovci- miesto konania ZUŠ Pribinova ul., okresné kolo speváckej súťaže "Slávik Slovenska 2019", na ktorom sa zúčastnilo 22 žiakov z 11 základných škôl v okrese Hlohovec .

Porota pracovala v zložení :
Mgr. Martina Baračková – ZUŠ Hc
PaedDr. Oľga Pappová, PhD. – ZUŠ Hc
Mgr. Gabriela Tokarčíková – OÚ Trnava

Korepetítorom bola Mgr. Martina Baračková zo ZUŠ v Hlohovci.

UMIESTNENIE:

I. kategória : ( 1.-3.roč.)
1. Petra Černá ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec
2. Lucia Veľká ZŠ s MŠ H. Otrokovce
3. Tatiana Tumova ZŠ s MŠ Červeník


II. kategória : ( 4.-6.roč.)
1. Dominika ČULÁKOVÁ ZŠ A. Felcána Hlohovec
2. Viktória Vavrová ZŠ sv.Jozefa Hlohovec
3. Klára Veľká ZŠ s MŠ Horné Otrokovce


III. kategória : ( 7.-9. roč.)
1. Nina Oborová ZŠ Leopoldov
2. Nina Polačikova ZŠ s MŠ Madunice
3.Tamara Hertelová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce


Krajské kolo Slávika Slovenska 2019 bude
24. 5. 2019 v Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava.
- prezentácia od 8:00 – 8:45 h.
- začiatok súťaže o 9:15 h.

Do krajského kola postupujú:
Petra Černá, Dominika Čuláková, Nina Oborová

Súťažiaci v krajskom kole I., II. a III. kategórie SS 2019 sú povinní mať hudobný (inštrumentálny) sprievod k jednej z piesní. Ďalšiu pieseň interpretujú bez sprievodu (à capella). Súťažiaci v krajskom kole interpretujú dve piesne, pričom jedna z piesní musí pochádzať zo Spevníčka SS 2019 a musí obsahovať minimálne dve slohy.

Bližšie informácie ku krajskému kolu SS 2019 si sledujte na webovej stránke Kalokagatia - CVČ Trnava.


Celoslovenské národné finálové kolo a Galakoncert víťazov speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SS 2019 organizuje Slávik Slovenska, občianske združenie, s ďaľšími spoluorganizátormi v dňoch 25.-26.júna 2019.
Miesto konania finálového kola Slávik Slovenska 2019 oznámime na internetovom portáli www.slavikslovenska.org


Centrum voľného času "DÚHA" v Hlohovci ďakuje všetkým súťažiacim za hodnotný výkon v interpretácii slovenskej ľudovej piesne, vyučujúcim za kvalitnú prípravu žiakov. Poďakovanie patrí aj členom poroty, korepetítorovi i ďalším doprevádzajúcim.

V Hlohovci 10. máj 2019
Mgr. Lucia Kováčová
Riaditeľka CVČ


Vybavuje: Mgr. Lenka Bejdáková
CVČ Dúha Hlohovec
Pridané: 13.05.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk