Náša FB stránka

Vyhodnotenie krajského kola vo vybíjanej mladších žiačok ZŠ


Okresný úrad Trnava
Centrum voľného času Dúha Hlohovec

Termín: 16. 4. 2019
Miesto: Mestská telocvičňa Hlohovec

Výsledky:

I. skupina:
ZŠ s MŠ J. Mudrocha Senica - ZŠ Podzámska Hlohovec 15:5
ZŠ Mojmírova Piešťany – ZŠ s MŠ J. Mudrocha Senica 10:17
ZŠ Mojmírova Piešťany – ZŠ Podzámska Hlohovec 13:10


II. skupina:
ZŠ M. K. SVJM Č. Radvaň – ZŠ J. A. Komenského Sereď 16:10
ZŠ s MŠ Ružindol – ZŠ Vajanského Skalica 18:8
ZŠ J. A. Komenského Sereď – ZŠ Vajanského Skalica 17:13
ZŠ M. K. SVJM Č. Radvaň – ZŠ s MŠ Ružindol 13:13
ZŠ s MŠ Ružindol – ZŠ J. A. Komenského Sereď 14:15
ZŠ Vajanského Skalica – ZŠ M. K. SVJM Č Radvaň 11:19


A1 – B2
ZŠ J. Mudrocha Senica – ZŠ J. A. Komenského Sereď 15:12


A2 – B1
ZŠ Mojmírova Piešťany – ZŠ M. K. SVJM Č. Radvaň 11:16


o 3. miesto:
ZŠ J. A. Komenského Sereď – ZŠ Mojmírova Piešťany 17:11


o 1. miesto:
ZŠ J. Mudrocha Senica – ZŠ M. K. SVJM Č. Radvaň 10:20


Celkové poradie:
1. miesto: ZŠ M. K. SVJM Čiližská Radvaň
2. miesto: ZŠ J. Mudrocha Senica
3. miesto: ZŠ J. A. Komenského Sereď
4. miesto: ZŠ Mojmírova Piešťany
5.-6. miesto: ZŠ s MŠ Ružindol
ZŠ Podzámska Hlohovec
7. miesto: ZŠ Vajanského Skalica



Spracovala: A. Mišáková


Pridané: 24.04.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk