Náša FB stránka

VYHODNOTENIE obvodného kola Fyzikálnej olympiády - kategória E

Kategória: E (9. ročník)
Miesto konania: ZŠ, Podzámska 35, 920 01 Hlohovec
Dátum: 13. 03. 2019
Počet zúčastnených škôl: 4
Počet súťažiacich: 8
Počet úspešných riešiteľov: 4
Počet bodov za úspešnosť:Úspešným riešiteľom OK FO sa stáva riešiteľ, ktorý aspoň z jednej úlohy získa 5 bodov a zároveň celkovo získa minimálne 15 bodov.
Úspešnosť v %: 50

Por. čísloMeno a priezviskoŠkolaMeno, priezvisko vyučujúcehoBody za príkladSpolu
č.1č.2č.3č.4
1. Filip Moskal ZŠ, Podzámska 35, Hlohovec Mgr. A. Miškayová 9 10 8 4,5 31,5
2. Jozef Kollár ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec PaedDr.M. Kriško,PhD. 5 6,5 5 6 22,5
3. Martin Potanko Gymnázium IK Hlohovec Mgr. Ľ. Krajčová 5 9 4 1,5 19,5
4. Stanislav Lukáč Gymnázium IK Hlohovec Mgr. Ľ. Krajčová 4 7,5 4 3,5 19
5. Juraj Brunčák Gymnázium IK Hlohovec Mgr. Ľ. Krajčová 4 7,5 0 1,5 13
6. Ondrej Hanzlík Gymnázium IK Hlohovec Mgr. Ľ. Krajčová 1 2 2 2,5 7,5
7. Adam Benček ZŠ s MŠ, Červeník Mgr. T. Ottinger 2 0,5 0 0 2,5
8. Róbert Urminský ZŚ s MŠ, Červeník Mgr. T. Ottinger 1 0 0 0 1


Mená členov hodnotiacej komisie :
Mgr. Pavel Karas
Mgr. Alena Miškayová
Mgr. Ivana Fáziková

Mgr. Pavel Karas
predseda poroty OKPridané: 17.03.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk