Náša FB stránka

Rozprávkové vretienko - okresné kolo súťaže v prednese rozprávky

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Organizátor : Okresné kolo súťaže poriada Centrum voľného času "Dúha", Koperníkova 24, Hlohovec

Termín : 15. marec 2019 (piatok) o 8,30 hod. /prezentácia o 8,00 hod./

Miesto : Centrum voľného času „Dúha“, Koperníkova 24, Hlohovec

Súťažiaci :
I. kategória – 1. stupeň ZŠ
II. kategória – 2. stupeň ZŠ

Podmienky súťaže : Prednes rozprávky ľubovoľného autora (naspamäť max. 5 minút). Do okresného kola postupuje iba víťaz školského kola z každej kategórie.

Prihlášky : Žiadame Vás, aby ste prihlášky do súťaže zaslali na adresu CVČ DÚHA do 06. 03. 2019 /do prihlášky uveďte meno a priezvisko súťažiaceho a dielo a meno autora/.

Poznámky : Okresná súťaž v roku 2019 nie je postupová. Cestovné hradí vysielajúca organizácia – škola. Súťažiaci si so sebou prinesú prezúvky.


Vybavuje: Jana Rybárová
Tel. č.: 734 20 84, 734 20 82, 0911 288 350
e-mail: duhahc@stonline.sk

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ HlohovecPridané: 12.02.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk