Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola 68. ročníka MO - Z9

Miesto : CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum: 30.01.2019
Počet zúčastnených škôl: 8
Počet žiakov: 15
Súťažné úlohy: 4
Maximálny počet bodov: 24
Úspešnosť žiakov: 12 a viac bodov
Počet úspešných riešiteľov: 9
Úspešnosť súťaže: 60%

P.č. Meno a priezvisko Kód žiaka Škola 1. 2. 3. 4. Spolu
1. Samuel Kyjaci 1 ZŠ Leopoldov 5 6 6 1 18
1. Stanislav Lukáč 18 GIK Hlohovec 6 6 6 0 18
1. Filip Moskál 17 ZŠ Podzámska Hlohovec 6 2 6 4 18
2. Jozef Kollár 8 ZŠ sv. Jozefa Hlohovec 6 2 4 4 16
2. Martin Potanko 13 GIK Hlohovec 6 6 4 0 16
3. Ondrej Hanzlík 14 GIK Hlohovec 6 2 6 1 15
3. Barbora Zacharová 4 ZŠ s MŠ Koperníkova HC 5 0 6 4 15
4. Samuel Ballay 12 ZŠ s MŠ A.Felcána HC 6 2 4 1 13
5. Veronika Barchánková 6 ZŠ s MŠ Koperníkova HC 6 1 4 1 12
6. Michaela Kovaľová 3 ZŠ s MŠ Koperníkova HC 6 1 4 0 11
6. Andrej Rožnovják 10 ZŠ s MŠ A.Felcána HC 5 2 4 0 11
6. Miroslava Záhorská 2 ZŠ s MŠ Kľačany 6 0 4 1 11
7. Adriana Kaletová 5 ZŠ s MŠ Koperníkova HC 6 0 4 0 10
8. Róbert Urminský 9 ZŠ s MŠ Červeník 0 0 4 0 4
8. Juraj Zelenay 7 ZŠ s MŠ Koperníkova HC 0 0 4 0 4


Nezúčastnil sa:
Adam Benček, ZŠ s MŠ Červeník
Adriana Pállayová, ZŠ s MŠ Madunice
Simona Vančová, ZŠ s MŠ Madunice
Jakub Gese GIK Hlohovec


V Hlohovci, 30. január 2019
Mgr. Ivana Vrtíková
predseda komisie OK MOPridané: 04.02.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk