Náša FB stránka

Putujeme za ľudovou piesňou 2019 - Propozície

Trnavské osvetové stredisko, Bratislavská 27, 917 02 Trnava
a Centrum voľného času, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec organizujú

súťažná prehliadka ľudovej piesne


Organizátori:
Centrum voľného času, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavská 27, 917 02 Trnava

Termín:
28.03.2019 o 8,30 hod.
prezentácia od 8,00 hod.

Miesto: ZUŠ Hlohovec

Cieľ súťaže:
Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

Podmienky súťaže
1. Súťaže sa môžu zúčastniť deti do 16 rokov zo ZŠ
2. Súťažiaci si pripravia počet ľudových piesní tak aby vyhoveli časovému limitu a podľa vlastného výberu.
3. Obsah piesní musí byť primeraný veku interpreta. Odporúča sa spievať pieseň regiónu a piesne aj tematicky vybrať
4. Piesne musia byť interpretované spamäti
5. Texty musia byť pôvodné, prednesené v príslušnom dialekte
6. Súťažiaci môžu spievať s hudobným sprievodom bez obmedzenia veku

Súťažné kategórie:
I.ktg - sólo 1.-3.ročník maximálne - 5 minút
II.ktg - sólo 4.-6.ročník
III.ktg - sólo 7.-9.ročník

IV.ktg - duo 1.-5.ročník maximálne - 5 minút
V.ktg - duo 6.-9.ročník

Pre sólistov spevákov je povolený hudobný sprievod bez obmedzenia veku

Súťažné interpretácie bude hodnotiť odborná porota menovaná organizátormi. Pri hodnotení bude klásť dôraz na:
- repertoár, výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačných možností
- dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov vybraného lokálneho hudobného štýlu
- spracovanie hudobného materiálu
- technickú a interpretačnú úroveň súťažiacich
- celkový umelecký dojem

Okresná súťaž v roku 2019 nie je postupová, nakoľko regionálna súťaž v nepárnom roku je podľa propozícií Národného osvetového centra určená detským folklórnym súborom. To znamená, že v roku 2019 je okresné kolo najvyšším stupňom súťaže.

Prihláška do súťaže (doc)


Pridané: 27.01.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk