Náša FB stránka

Výtvarná súťaž SNEHULIACI

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24,920 01 Hlohovec

vyhlasuje pre deti MŠ, ZŠ a ŠKD


Podmienky súťaže:
• pri tvorbe je možné využiť: fantáziu, farebný papier, zbytkový materiál, textil,...
• práce môžu byť priestorové aj plošné
• výrobky a práce treba priniesť do 31.1. 2019 do 18,00 hod. do CVČ Dúha Hlohovec
• autorov najkrajších prác a výrobkov čakajú ceny a diplomy!

Zapojte sa do našej súťaže!

Zároveň Vás pozývame na VÝSTAVU VAŠICH PRÁC, ktorá bude v dňoch od 7.2.-6.3.2019 v CVČ Dúha v čase od 8,00 – 18,00 hod.

Vystavené práce si vyzdvihnite od 11. 3. do 15.3. 2019.
Nevyzdvihnuté práce budú zlikvidované.
Ďakujeme za pochopenie.


Pridané: 15.01.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk