Náša FB stránka

Vyhodnotenie okresnej súťaže pre žiakov ZŠ - Zdobenie vianočných medovníkov

Centrum voľného času Dúha Hlohovec,
Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec


Dňa 30. november 2018 sa uskutočnila okresná súťaž pre ZŠ Zdobenie vianočných medovníkov v priestoroch ZŠ na Koperníkovej ulici v Hlohovci. Do súťaže sa zapojilo 13 základných škôl v okrese Hlohovec a súťažiacich detí bolo 43. Súťažné práce hodnotila porota, ktorá sa rozhodla oceniť súťažiacich .

1. Monika Šemeláková ZŠ s MŠ Kľačany
1. Erika Blašková ZŠ s MŠ Pastuchov
1. Zuzana Kováčová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
1. Dorota Grajciarova ZŠ sv. Jozefa Hlohovec

2. Lea Kobidová ZŠ s MŠ Koperníkova Hc
2. Lucia Miklovičová ZŠ s MŠ Dvorníky
2. Nina Štrbová ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
2. Simona Vančová ZŠ s MŠ Madunice
2. Sebastián Putera ZŠ s MŠ Madunice


3. Lýdia Cepková ZŠ s MŠ Kľačany
3. Viktória Bojnanská ZŠ s MŠ Dvorníky
3. Sabina Synaková ZŠ Dolné Zelenice


Súťažiaci obdržali diplomy a vecné ceny. CVČ ďakuje zúčastneným školám za aktívny prístup k súťaži. Poďakovanie patrí aj pedagógom za prípravu súťažiacich a porote za vyhodnotenie.

Zo zhotovených prác je nainštalovaná výstava, na ktorú Vás srdečne pozývame.
Výstava bude otvorená denne od 8,00 do 18,00 hod. v dňoch
Od 04. 12. do 17.12. 2018.

Prosíme súťažiacich, aby si prišli prevziať svoje práce po ukončení výstavy, nevyzdvihnuté práce budeme nútení zlikvidovať. Ďakujeme za pochopenie.

Vybavuje: Jana Rybárová

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 03.12.2018

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk