Náša FB stránka

ŠARKANIÁDA

Centrum voľného času DÚHA,
Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
vyhlasuje pre deti ZŠ, MŠ a ŠKD
výtvarnú súťaž


PODMIENKY VÝTVARNEJ SÚŤAŽE:
• využiť fantáziu pri vytváraní šarkanov, ktorí môžu byť z rôznych materiálov a nemusia lietať
• práce treba priniesť do 24. 10. 2018 do 18,00 hod. do CVČ Dúha Hlohovec
• autori najkrajších šarkanov budú odmenení peknými cenami

Zapojte sa do našej súťaže!

Zároveň Vás pozývame na VÝSTAVU Vašich prác, ktorá bude v dňoch 05.11. – 28.11. 2018 v CVČ Dúha v čase od 8,00 do 18,00 hod.


Vystavené práce si vyzdvihnite od 3.12. do 9.12. 2018.
Nevyzdvihnuté práce budú zlikvidované.Pridané: 08.10.2018

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@stonline.sk