Náša FB stránka

Leto 2018 - pobytový tábor Ľubietová

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA PONÚKA DEŤOM TÝŽDEŇ NEZABUDNUTEĽNÝCH ZÁŽITKOV, ZÁBAVY A STRETNUTÍ S NOVÝMI PRIATEĽMI...

KDE?
V prostredí Slovenského Rudohoria v rázovitej obci Ľubietová sa nachádza chata LUBETHA

TERMÍN : 15.07. – 21.07. 2018

CENA:
160 € / pre deti s trvalým pobytom v Hlohovci /
180 € / pre deti z iných obcí /

CENA ZAHŔŇA :

- dopravu, 5 x denne stravu + pitný režim, ubytovanie / 2 , 4 lôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením /, poistenie
- zdravotnú starostlivosť, odborný pedagogický dozor
- celodenný bohatý program, tvorivé dielne, opekačku, odmeny...
- bohatý športový program / športová olympiáda, zumba, futbal, florbal... /
- celodenný výlet do okolia
Chata ponúka : lezeckú stenu, ihriská, posedenie na opekanie, zastrešenú kolibu...PRIHLÁŠKA NA LETNÝ POBYTOVÝ TÁBOR –Chata Lubetha Ľubietová (doc)

Uzávierka prihlášok je 15.6.2018

Prihláška bude záväzne zaevidovaná po uhradení plnej výšky poplatku na účet do 5 dní od podania prihlášky.
Číslo účtu : SK37 0200 0000 001668118951 VARIABILNÝ SYMBOL-150
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a termín tábora.

Bližšie informácie ako aj prihlášku získate v CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec, alebo na našej webovej stránke.
Tel. kontakty : 033/ 73 420 84, 033/ 73 420 82, 0911/ 288 350
www.cvcduha.sk, e-mail: duhahc@stonline.skPridané: 12.03.2018

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk