Náša FB stránka

PROPOZÍCIE okresného kola vo vybíjanej žiačok ZŠ

Okresný úrad Trnava
Centrum voľného času Dúha v Hlohovci


Organizátor: Okresný úrad Trnava, CVČ Dúha Hlohovec

Spolupráca : ZŠ Koperníkova Hc, ZŠ M. R. Štefánika Hc, ZŠ Podzámska Hc

Miesta a termíny:
I. skupina: ZŠ Podzámska Hc – 28. 2. 2018 o 10, 00 hod.
Súťažia: ZŠ Podzámska Hc, ZŠ A. Felcána Hc, ZŠ s MŠ Kľačany, ZŠ s MŠ Trakovice
II. skupina: ZŠ Koperníkova Hc – 28. 2. 2018 o 10, 00 hod.
Súťažia: ZŠ Koperníkova Hc, ZŠ Leopoldov, ZŠ Šulekovo, ZŠ s MŠ Bojničky
III. skupina: ZŠ M. R. Štefánika Hc – 28. 2. 2018 o 10, 00 hod. Súťažia: ZŠ M. R. Štefánika Hc, ZŠ sv. Jozefa Hc, ZŠ s MŠ D. Zelenice, ZŠ s MŠ H. Otrokovce
Finále: ZŠ Koperníkova Hc – 1. 3. 2018 o 10, 00 hod.

Kategória:
Žiačky nar. 1. 1. 2005 a mladšie
Družstvo tvorí 12 hráčok.

Hrací systém: Každý s každým.

Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel vybíjanej.

Postup: Víťaz skupiny postupuje do finále, ktoré sa uskutoční dňa 1. 3. 2018.

Podmienka:
Súpiska vložená na školskom portáli.
Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.
Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.
Dozor počas súťaže zabezpečujú pedagogickí zamestnanci zúčastnených škôl.


Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 12.02.2018

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk