Náša FB stránka

PROPOZÍCIE BASKETBALU – 54. ročník HHM

Centrum voľného času DÚHA Hlohovec
duhahc@stonline.sk, 73 420 84, 73 420 82, 0911 288 350


Vyhlasovateľ: Mesto Hlohovec
Organizátor: CVČ Dúha Hlohovec, ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
Spoluorganizátor : ZŠ Koperníkova Hlohovec

Termín: 13. 2. 2018 o 08,30 hod. – žiačky
Miesto: ZŠ Koperníkova Hlohovec
Štartujú :
I. ZŠ, II. ZŠ, III. ZŠ, VI. ZŠ
Družstvo tvorí 10 hráčok

Termín: 14. 2. 2018 o 08,30 hod. – žiaci
Miesto: ZŠ Koperníkova Hlohovec
Štartujú :
I. skupina : I. ZŠ, II. ZŠ, III. ZŠ
II. skupina : VI. ZŠ, ZŠ Šulekovo
Družstvo tvorí 10 hráčov


Kategória: žiaci a žiačky končiaci 9. ročník / bez opakovania ročníka / a ml.

Hrací čas : 4 x 5 minút

Pravidlá : súťaží sa podľa platných pravidiel basketbalu

Hrací systém:
žiaci – podľa rozlosovania do skupín
žiačky – každý s každým

Ceny : Víťazné družstvá obdržia diplom, medaily a pohár.

Podmienka:
Súpiska potvrdená riaditeľstvom školy.
Súťažiaci musia mať so sebou kartičku poistenca.
Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté počas súťaže!

V prípade, že sa súťaže nezúčastníte, nahláste to vopred!

Vybavuje: A. Mišáková, Mgr. D. Kováč, tel.: 73 420 84

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha

Pridané: 05.02.2018

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk