Náša FB stránka

Vyhodnotenie okresného kola súťaže Šaliansky Maťko

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova ul. Hlohovec


Dňa 12.januára 2018 sa v Centre voľného času DÚHA v Hlohovci konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Do súťaže sa zapojilo 25 žiakov z 10 ZŠ okresu Hlohovec.

Výsledky súťaže:

I. kategória (2.-3. ročník)
1. Jakub Karabinoš ZŠ Koperníkova Hlohovec
2. Nina Szabóová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce
3. Aneta Tusková ZŠ Podzámska Hlohovec


II. kategória (4.-5. ročník)
1. Daniel Ostrovský ZŠ s MŠ Kľačany
2. Karin Sýkorová ZŠ Podzámska Hlohovec
3. Katarína Herceková ZŠ sv. Jozefa Hlohovec


III. kategória (6.-7. ročník)
1. Ema Dlábiková ZŠ Koperníkova Hlohovec
2. Karin Šišková ZŠ s MŠ Červeník
3. Lívia Fulírová ZŠ s MŠ Horné Otrokovce


Všetkým zúčastneným žiakom okresného kola srdečne blahoželáme, postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov pri reprezentácii nášho okresu. Poďakovanie patrí porote, pedagógom, ktorých žiaci sa okresného kola súťaže zúčastnili. Víťazi boli ocenení diplomom a darčekovou poukážkou.


PaedDr. Zuzana Kamenčíková
predseda poroty OKPridané: 12.01.2018

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk