Náša FB stránka

PROPOZÍCIE okresného kola v basketbale stredných škôl

Okresný úrad Trnava
Centrum voľného času Dúha Hlohovec


Všeobecné ustanovenia :

Organizátor : Okresný úrad Trnava, CVČ Dúha Hlohovec

Spolupráca: Stredná odborná škola technická Hlohovec

Termín : 30. 1. 2018 o 9, 00 hod.

Miesto : SOŠT Hlohovec

Kategória :
Študenti nar. 1. 1. 1998 a ml.
Družstvo tvorí 10 hráčov.

Štartujú: :
Študenti – OA, GIK, SOŠT
Študentky – OA, GIK

Technické ustanovenia:

Pravidlá : Súťaží sa podľa platných pravidiel basketbalu.

Hrací čas : 2 x 10 min.

Systém : Každý s každým

Postup : Víťazné družstvá postupujú na Župnú olympiádu.

Podmienka : Súpiska zo školského portálu, potvrdená riaditeľom školy.

Poznámka : Súťažiaci musia mať kartičku poistenca. Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.

Vybavuje: A. Mišáková

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec

Pridané: 10.01.2018

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk