Náša FB stránka

VOLEJBAL propozície okresného kola ZŠ

Okresný úrad Trnava
Centrum voľného času Dúha Hlohovec


Všeobecné ustanovenia :

Organizátor: Okresný úrad Trnava, CVČ Dúha Hlohovec
Spolupráca: ZŠ Podzámska Hlohovec, ZŠ A. Felcána Hlohovec
Termín a miesto:
DIEVČATÁ:
I. sk. : 16. 1. 2018 o 8, 15 hod. – ZŠ Podzámska Hlohovec
Súťažia: ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ s MŠ Kľačany
II. sk.: 16. 1. 2018 o 9, 00 hod. – ZŠ Podzámska Hlohovec
Súťažia: ZŠ Podzámska , ZŠ s MŠ H. Otrokovce, ZŠ Leopoldov
Finále: 16. 1. 2018 o 11, 00 hod. – ZŠ Podzámska Hlohovec

CHLAPCI:
8. 2. 2018 o 9, 00 hod. – ZŠ Podzámska Hlohovec
Súťažia: ZŠ Podzámska, ZŠ Koperníkova Hlohovec, ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ Leopoldov

Kategória: Žiaci a žiačky nar. 1. 1. 2002 a ml.

Technické ustanovenia :

Systém: V dvoch skupinách + finále Hrá sa na dva vyhraté sety.

Postup: Víťazné družstvo chlapcov a dievčat postupuje na krajské kolo.

Podmienky: Súpiska vložená na školský portál . Družstvo tvorí 12 hráčov. Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.

Upozornenie: Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže. Dozor zabezpečujú pedagogickí zamestnanci zúčastnených škôl.

AK SA SÚŤAŽE NEZÚČASTNÍTE, OZNÁMTE TO VOPRED !

Vybavuje: A. Mišáková

Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha Hlohovec

Pridané: 10.01.2018

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk