Náša FB stránka

STOLNÝ TENIS propozície okresného kola – základné školy

OKRESNÝ ÚRAD V TRNAVE
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA V HLOHOVCI


Organizátor: Okresný úrad v Trnave, Centrum voľného času Dúha Hlohovec

Termín a miesto:

21. 11. 2017 o 10, 00 hod. – I. sk - žiačky - ZŠ Koperníkova ul.
Súťažia: ZŠ Koperníkova, ZŠ sv. Jozefa, ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ s MŠ Kľačany
23. 11. 2017 o 10, 00 hod. - II. sk – žiačky - ZŠ Koperníkova ul.
Súťažia: ZŠ A. Felcána , ZŠ Podzámska ul., ZŠ s MŠ Bojničky
23. 11. 2017 o 11, 30 hod. – finále - ZŠ Koperníkova

28. 11. 2017 o 10, 00 hod. – I. a II. sk. - žiaci – ZŠ Koperníkova
Súťažia: I. sk. – ZŠ Koperníkova, ZŠ Leopoldov, ZŠ s MŠ Kľačany II. sk . - ZŠ Podzámska, ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ Šulekovo
30. 11. 2017 o 10, 00 hod. – III. sk. – žiaci – ZŠ Koperníkova Súťažia: ZŠ A. Felcána, ZŠ s MŠ Pastuchov, ZŠ s MŠ Trakovice
30. 11. 2017 o 11, 30 hod. – finále – ZŠ Koperníkova ul.

Kategória: žiaci a žiačky nar. 1. 1. 2002 a mladší

Systém:
Každý s každým. Hrá sa do štvrtého vyhratého bodu.
A – Y štvorhra A – X
B – X C – Y
C – Z  B - Z

Postup: Víťazné družstvo chlapcov a dievčat postupuje na krajské kolo.

Podmienka:
Družstvá súťažia na základe súpisky na školskom portáli.
Družstvo je 4- členné /3 + 1 náhradník/.
Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.


Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 06.11.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk