Náša FB stránka

Futsal SŠ propozície okresného kola

OKRESNÝ ÚRAD V TRNAVE
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA HLOHOVEC


Všeobecné ustanovenia:

Organizátor : Okresný úrad v Trnave, CVČ Dúha Hlohovec
Termín : 14. 11. 2017 o 9, 00 hod.
Miesto : Športová hala Hlohovec
Kategória : Študenti nar. 1. 1. 1998 a ml.
Štartujú : GIK, SOŠT, SOŠ, OA
Systém : Každý s každým
Hrací čas : 2 x 8 min.

Technické ustanovenia:

Podmienka : Družstvo súťaží na základe súpisky potvrdenej riaditeľom školy. Na súpisku je možné uviesť 10 hráčov /4 + 1 na ihrisku/. Súpisku je potrebné vpísať na školský portál.

Výstroj : Obuv na futsal, dresy a lopta.

Rôzne : Študenti musia mať so sebou kartičku poistenca. Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.

Postup : Víťazné družstvo postupuje na krajské kolo.


Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 28.10.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk