Náša FB stránka

BASKETBAL ZŠ propozície okresného kola

OKRESNÝ ÚRAD V TRNAVE
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA V HLOHOVCI

Všeobecné ustanovenia :

Organizátor: Okresný úrad v Trnave, CVČ Dúha v Hlohovci
Spolupráca: ZŠ Podzámska Hlohovec
Termíny a miesta :
Žiačky:
24. 10. 2017 o 10, 00 hod. – ZŠ Podzámska ul. Hc
Súťažia: ZŠ Podzámska, ZŠ A. Felcána, ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ Koperníkova
Žiaci:
26. 10. 2017 o 10, 00 hod. - ZŠ Podzámska ul. Hc
Súťažia: ZŠ Podzámska, ZŠ Koperníkova, ZŠ A. Felcána, ZŠ s MŠ Madunice, ZŠ s MŠ Trakovice
Kategória: žiaci a žiačky nar. 1. 1. 2002 a mladší
.

Technické ustanovenia :

Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel basketbalu. Družstvo tvorí 12 hráčov.
Systém: Každý s každým.
Hrací čas: 2 x 8 min.
Postup: Víťazi okresného kola postupujú na krajské kolo.
Poznámky:
Súpiska vytlačená zo školského portálu a potvrdená riaditeľom školy.
Súťažiaci musia mať kartu poistenca.
Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.


Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 08.10.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk