JESENIÁDA

Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec

súťaž pre všetky deti MŠ a ŠKD


Podmienky súťaže:
- pri tvorbe je možné využiť: fantáziu, prírodný materiál (nie tekvice),farebný papier, zbytkový materiál....
- práce môžu byť priestorové aj plošné / napr: koláže,.../
- výrobky a práce treba priniesť do 23. 10. 2017 do 18,00 hod. do CVČ Dúha Hlohovec
- autorov najkrajších prác a výrobkov čakajú ceny !
- Zapojte sa do našej súťaže!

Zároveň Vás pozývame na VÝSTAVU VAŠICH PRÁC,

ktorá bude v dňoch 02.11. – 24.11. 2017 v CVČ Dúha v čase od 8,00 do 18,00 hod.

Zároveň Vás prosíme, aby ste si v termíne od 28.11. do 08.12. 2017 prišli zobrať vystavené práce. V prípade nevyzdvihnutia budú práce zlikvidované. Ďakujeme za pochopenie.Pridané: 05.10.2017
© 2016 CVC Dúha | Vytvoril Peter Kianička | HTML4.01 Transitional Valid.