Náša FB stránka

FLORBAL SŠ propozície okresného kola

OKRESNÝ ÚRAD V TRNAVE
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA V HLOHOVCI


Všeobecné ustanovenia:

Organizátor: Okresný úrad v Trnave, CVČ Dúha Hlohovec
Termín: 12. 10. 2017 o 10, 00 hod.
Miesto: Mestská telocvičňa Hlohovec / na stanici/
Kategória: študenti nar. 1. 1. 1998
Súťažia: GIK, OA, SOŠT, Družstvo tvorí 12 hráčov /4 hráči v poli + brankár/

Technické ustanovenia:

Pravidlá: Súťaží sa podľa pravidiel florbalu.
Výstroj: Každé družstvo má vlastnú výstroj pre hráčov a dresy. Brankár musí mať prilbu.
Hrací čas: 2 x 10 min.
Systém: Každý s každým.
Podmienka účasti: Súpiska vytlačená zo školského portálu a potvrdená riaditeľom školy. Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.
Postup: Víťazné družstvo postupuje na krajské kolo.
Poznámka: Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.


Vybavuje: A. Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 01.10.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk