Náša FB stránka

Futsal cup ZŠ propozície okresného kola

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DÚHA HLOHOVEC


Všeobecné ustanovenia:
Vyhlasovateľ: MŠVVaŠ, SAŠŠ
Organizátor: CVČ Dúha Hlohovec
Termín: 17. 10. – 19. 10. 2017

Štartujú: ZŠ s MŠ Bojničky, ZŠ s MŠ Dvorníky, ZŠ Šulekovo
II. skupina: 17. 10. 2017 o 9, 00 hod. – ZŠ s MŠ Bojničky
Štartujú: ZŠ Podzámska ul. Hc, ZŠ s MŠ Kľačany, ZŠ s MŠ H. Otrokovce
III. skupina: 19. 10. 2017 o 8, 30 hod. – Športová hala Hlohovec
Štartujú: ZŠ Koperníkova ul. Hc, ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ s MŠ Pastuchov, ZŠ s MŠ Madunice

Finále: 19. 10. 2017 o 10, 00 hod. – Športová hala Hlohovec
Kategória: žiaci nar. 1. 1. 2002 a mladší. Družstvo tvorí 10 hráčov. /4 hráči v poli + brankár/

Technické ustanovenia:

Pravidlá:
Súťaží sa podľa platných pravidiel sálového futbalu.
Pri rovnosti bodov rozhoduje:
- vzájomný zápas
- rozdiel gólov
- väčší počet strelených gólov
- penalty

Systém:
V troch skupinách. Víťazi postupujú do finále. Hrá sa so špeciálnou loptou s tlmeným odskokom.

Hrací čas:
2 x 10 min.

Postup:
Víťazné družstvo postupuje na krajské kolo.

Podmienka:
Súpiska vložená na školský portál. Žiaci musia mať futsalovú obuv!

Poznámky:
Súťažiaci musia mať kartičku poistenca.
Pedagogický dozor zabezpečujú vedúci družstiev.
Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže.


Vybavuje: Alena Mišáková
Mgr. Lucia Kováčová
riaditeľka CVČ Dúha HlohovecPridané: 01.10.2017

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk